Uchwały

Zarząd uchwalił

Uchwala nr:1/2019

Uchwała o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 31 marca 2019 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołbiel i ustaleniu porządku obrad.

Uchwała nr:2/2019

Zgodnie z dobrowolną deklaracją o rezygnacji z członkostwa w ZHKRiDO z siedzibą w Kołbieli.

Ustają następujące członkostwa:

Marcyjański Jakub ferma KM-74

Rudnik Krzysztof ferma KM-10

Janiak Adrian ferma KM-48

Uchwała nr:3/2019

Zarząd wyklucza (zgodnie ze Statutem ) z członkostwa w ZHKRiDO z powodu nieopłacania co rocznych składek członkowskich następujące numery ferm i ich właścicieli:

Ferma nr:KM-3

Ferma nr: KM-6

Ferma nr: KM-28

Ferma NR: KM-19

Ferma nr:KM-41

Ferma nr:KM-40

Ferma nr: KM-38

Ferma nr:KM-47

Ferma nr:KM-29

Ferma nr:KM-71

Ferma nr:KM-53

Ferma nr:KM-50

Ferma nr:KM-49

Ferma nr:KM-64

Ferma nr:KM-37

Ferma nr: KM-46

Ferma nr:KM-35

Ferma nr:KM-73

Ferma nr:KM-52

Ferma nr:KM-43

Ferma nr:KM-39

Ferma nr:KM-57

Ferma nr:KM-

Od powyższej decyzji przysługuję prawo odwołania do najbliższego Walnego Zebrania Członków (31 marca 2019 r w Kołbieli). U

WALNE UCHWALIŁO

Uchwała nr: 3/2019