Kontakt

Związek Hodowców Królików Rasowych i Drobiu Ozdobnego 

 Oficjalny adres:

 e-mail: zhkrido@op.pl

Adres korespondencyjny
(przesyłki polecone, paczki, zamawianie rodowodów itp.)

Danuta Rybczak
ZHKRiDO
Lubice 93
05-340 Kołbiel