Jak przystąpić

Przystąpienie do ZHKRiDO

Aby przystąpić do ZHKRIDO należy:

  1. Zapoznać się z statutem                                              
  2. Wypełnić deklaracje i przesłać na adres siedziby związku
  3. Dołączyć jedno zdjęcie w celu umieszczenia na legitymacji
  4. Dokonać wpłaty na konto ZHKRiDO:

Bank BGŻ S.A
95 2030 0045 1110 0000 0383 3290

Cennik przystąpienia do ZHKRiDO

Deklaracja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu zarządu.

Zapraszamy