Co powinieneś zrobić.

Aby przystąpić do ZHKRIDO należy:


Podstawową czynnością jest dokładne zapoznanie się ze Statutem naszego stowarzyszenia.                                               Wypełnić   deklaracje  dołączyć jedno zdjęcie w celu umieszczenia na legitymacji członkowskiej  i przesłać na adres siedziby związku .Po otrzymaniu  informacji o przyjęciu.     Dokonać należnych opłat członkowskich na kont ZHKRiDO: Bank BGŻ S.A 95 2030 0045 1110 0000 0383 3290

Cennik obowiązuję zawsze ten z poprzedniego roku do końca marca roku następnego, bo po zebraniu Walnym może ulec zmianie.

Cennik przystąpienia do ZHKRiDO

Deklaracja zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu zarządu. Kandydat zostanie poinformowany na piśmie.

Zapraszamy