ZARZĄD

 ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Ozimina – tel. 515-139-117

VICE-PREZES

Edward Nożykowski – tel.513-028-890

SKARBNIK

Waldemar Sobczyński – tel. 668-526-622

SEKRETARZ

Wojciech Szczepański – tel. 514-517-214

CZŁONEK ZARZĄDU

Damian Zalewski – tel.606-232-384

Robert Wiśniewski -tel.607-466-448

Dariusz Mączyński – tel.692-217-536

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY/A

 Danuta  Rybczak -tel.698-574-355

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO

Michał Zychowicz – tel. 507-765-848

CZŁONEK KOMISJI

Wiesław Włodarczyk – tel. 48-344-10-73

SĄD KOLEŻEŃSKI   

PRZEWODNICZĄCY/A

 

CZŁONEK